Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

REQUIEM FOR A DREAM

THEY HELD EACH OTHER 
AND KISSED

        AND PUSHED EACH OTHER'S 
        DARKNESS INTO THE CORNER

BELIEVING IN EACH OTHER'S LIGHT, 
EACH OTHER'S DREAM

                              - HUBERT SELBY, JR.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου